Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması

Atalığın müəyyən edilməsi valideynlərin birgə ərizəsi və ya məhkəmənin qətnaməsi əsasında qeydə alınır. Atalıq məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə onun qeydə alınması yalnız məhkəmə qətnaməsinin çıxarıldığı yerin Qeydiyyat şöbəsi və ya konsulluq idarəsi tərəfindən həyata keçirilir.

Tələb olunan sənədlər

 • Atalığın müəyyən edilməsi üçün uşağın atasının və anasının (valideynlərin) birgə ərizəsi (buradan yüklənə bilər);
 • Ərizə verən şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər.
 • Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi;
 • Atalıq məhkəmə qaydasında müəyyən edilərsə qanuni qüvvəyə minmiş qətnamə;
 • Ana öldükdə, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə, ananın yaşayış yerini müəyyən etmək olmadıqda və ya o, valideynlik hüquqlarından məhrum edildikdə uşağın atasının ərizəsi ilə yanaşı:

          a) qəyyumluq və himayə orqanlarının razılığını təsdiq edən sənəd;

          b)ananın ölümü haqqında şəhadətnamə (surəti);

          c)ananın fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə
             minmiş qətnaməsindən çıxarış;

         d)ananın valideynlik hüquqlarından məhrum olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə
           minmiş qətnaməsindən çıxarış;

         e)ananın xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi barədə məhkəmə qətnaməsindən çıxarış
            və ya onun yaşadığı yeri müəyyən etməyin mümkün olmamasını təsdiq edən daxili
            işlər orqanlarından müvafiq sənəd.

 • Yetkinlik yaşına çatmış şəxs barədə atalığ müəyyən olunduqda onun razılığı, həmin şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə isə onun qəyyumu və ya yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanının razılığı.

İştirak etməli olan şəxslərin siyahısı:

 • Valideynlər (ata və ana);
 • Tək atanın ərizəsi əsasında - uşağın atası;
 • Atalıq məhkəmə qaydasında müəyyən edildikdə valideynlər və ya onlardan biri;
 • Yetkinlik yaşına çatmış şəxs barədə atalıq müəyyən olunduqda həmin şəxs və valideynlər;
 • Yetkinlik yaşına çatmış şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə – qəyyum və ya himayəçi;
 • Notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə əsasında səlahiyyətli şəxslər.

Dövlət rüsumu

Atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir.

Arxiv üzrə axtarış